U bent hier: Home » Registers » RMiA

RMiA

Erkend Registermakelaar in Assurantien

RMiA staat voor Registermakelaar in Assurantiën. De RMiA kent twee registers: één voor personen en één voor bedrijven.

Personenregister

Om voor het personenregister in aanmerking te komen moet de adviseur voldoen aan eisen. Hij moet in het bezit zijn van een Assurantie A-diploma, actief werkzaam zijn in de onafhankelijke assurantieadvisering c.q. -bemiddeling en minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben, dan wel drie jaar onafgebroken werkervaring hebben in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Een adviseur moet een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen en te goeder naam en faam bekend staan. Daarnaast moet de RMiA ook met goed gevolg een mondeling examen afleggen en de examencommissie ervan te overtuigen dat hij met de verworven kennis kan omgaan. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf moet een minimaal verzekerde som hebben van 2,5 miljoen euro.

Bedrijvenregister

Om opgenomen te kunnen worden in het bedrijvenregister van de RMiA, moet van een bedrijf de helft of meer van de directieleden, vergunninghouders en/of feitelijk leidinggevenden zijn ingeschreven in het personenregister.

Meer informatie (www.rmia.nl)

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer