U bent hier: Home » Registers » RAiA

RAiA

Erkend Registeradviseur in Assurantien

RAiA staat voor Registeradviseur in Assurantiën. Er zijn twee registers: één voor personen en één voor bedrijven.

Persoonsregister

Om voor het persoonsregister in aanmerking te komen, moet een adviseur in het bezit zijn van een Assurantie A-diploma, actief werkzaam zijn in de onafhankelijke assurantieadvisering c.q. -bemiddeling en minimaal drie jaar relevante werkervaring hebben, dan wel drie jaar onafgebroken werkervaring hebben in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving. Een adviseur moet een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen en te goeder naam en faam bekend staan. Bovendien moet het bedrijf waarbinnen hij werkt beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van minimaal 1,25 miljoen euro en aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Om ingeschreven te blijven, moet de adviseur voldoen aan de gestelde eisen voor permanente educatie. Ook moet hij voldoen Wft PE, inclusief de module Volmacht Algemeen, waarmee het juiste deskundigheidsniveau gewaarborgd blijft.

Bedrijvenregister

Om opgenomen te worden in het register voor bedrijven, moet van een bedrijf de helft of meer van de directieleden, vergunninghouders en/of feitelijk leidinggevenden zijn ingeschreven in het personenregister van de RAiA.

Meer informatie (www.raia.nl)

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer